ĐĂNG NHẬP- ĐĂNG KÍ

Tên đăng nhập:

Mật khẩu :       

- HS Trường THPT Vĩnh Hưng sử dụng Tài khoản được cấp  để đăng nhập vào Website

- Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... 

Ví dụ HS: Nguyễn Văn Nguyên, lớp 12A5 sẽ đăng nhập như sau:

Tên đăng nhập là: nvnguyen.12a5 và Mật khẩu: 123abc

 Ví dụ HS: Huỳnh Thị Thu Sương, lớp 10A8 sẽ đăng nhập như sau:

+ Tên đăng nhập: httsuong.10a8 và Mật khẩu: 123abc

Lưu ý: Sau khi đăng nhập thì HS nên thay đổi mật khẩu để bảo mật.

THÔNG BÁO MỚI


HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN CỦA HS TRƯỜNG THPT VĨNH HƯNG

Chỉ có tài khoản do Quản trị Website cấp cho HS mới xem được hướng dẫn giải, thi trực tuyến,.... Hướng dẫn sử dụng tài khoản trên website

Hướng dẫn một số hoạt động trên Website Ngân hàng trắc nghiệm trực tuyến,...


ĐỀ TRẮC NGHIỆM MỚI CẬP NHẬT
KHO TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Khu vực Thảo luận
 Liên hệ: 0911 680 504. Email: hnquoc56@gmail.com
Phiên bản: Desktop||Mobile
Thành viên 3350 
Đang truy cập 10 8 khách và 2 thành viên
Thành viên mới nhất   thuongngumuonduhust